چک لیست مشخصات فنی ساختمان چیست؟

چک لیست مشخصات فنی ساختمان چیست؟

چک لیست مشخصات فنی ساختمان سندی است که حاوی موارد زیر می باشد که توسط طراح سازه(محاسب) و مهندس ناظر تکمیل و جزو مدارک الزامی تحویل دفاتر خدمات الکترونیک شهر و شهرداری می گردد:

الف)اطلاعات عمومی و کلی ساختمان

 1. آدرس ساختمان
 2. تاریخ احداث
 3. کیفیت ساخت اولیه
 4. مشاور پیمانکار
 5. کاربری ساختمان
 6. نوع سازه
 7. سیستم بار جانبی
 8. مساحت کل
 9. مساحت زیر بنای موجود
 10. ارتفاع کل سازه
 11. تعداد طبقات
  ……….

ب)مصالح

 1. مشخصات بتن مصرفی
 2. مشخصات میله گرد مصرفی
 3. مشخصات فولاد مصرفی 
  ………..

ج)اطلاعات اجزای سازه ای:

 1. نوع سقف
 2. وضعیت اتصالات
 3. احتمال پیچش 
  ………..

ه)اطلاعات ژئو تکنیک:

 1. نوع زمین
 2. عمق تقریبی بستر خاک
 3. عمق تقریبی سطح آب زیر زمینی 
  ………..

و)شالوده:

 1. نوع پی
 2. پی باسکولی دارد
 3. اختلاف تراز در پی
  …………..

توجه : مهندس محاسب موظف به تکمیل قسمت های ب – ج – ه – و می باشد مهندس ناظر موظف به تکمیل سایر بندها و در صورت لزوم اصلاح موارد قبلی پس از نظارت و کنترل کیفی نهایی است.

این چک لیست توسط مهندس محاسب و ناظر پروژه ممهور و امضا می گردد.

زمان تحویل چک لیست مشخصات فنی هم زمان با زمان تحویل نقشه های سازه و قبل از صدور پروانه ساختمانی می باشد که توسط دفاتر به همراه دیگر اسناد اسکن می شود.

جهت دانلود چک لیست مشخصات فنی ساختمان روی لینک زیر کلیک نمائید. 

دانلود چک لیست مشخصات فنی ساختمان