تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۶

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۶

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۶

(جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۶)

نظام مهندسی تهران سالانه تعرفه ای را جهت انجام خدمات مهندسی اعلام می نماید.

اعضا آن سازمان مطابق با آن خدمات خود را ارائه می دهند.

تعرفه سال ۹۶ خدمات مهندسی نظام مهندسی تهران که مورخ ۲۶/۱۲/۹۴  اعمال شده است.
لازم به ذکر است طبق ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان های نظام مهندسی استان ها حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بند ۱۷-۳ شیوه نامه های مبحث فوق الذکر می توانند قیمت های مندرج در جدول زیر را حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهند.

برای مشاهده تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان (مهندسین ناظر و طراح)در سال ۱۳۹۶ کلیک کنید.

جدول تفکیک درصدی تعرفه های خدمات مهندسی
رشته/گروه ساختمانی الف ب ج د
هماهنگ کننده ۶٫۰۰% ۷٫۰۰% ۸٫۰۰% ۹٫۰۰%
عمران ۳۵٫۰۰% ۳۴٫۰۰% ۳۲٫۰۰% ۳۰٫۵۰%
معماری ۴۳٫۰۰% ۳۶٫۰۰% ۳۴٫۰۰% ۳۱٫۰۰%
تاسیسات مکانیکی ۱۰٫۰۰% ۱۵٫۰۰% ۱۵٫۵۰% ۱۸٫۵۰%
تاسیسات برقی ۶٫۰۰% ۸٫۰۰% ۱۰٫۵۰% ۱۱٫۰۰%
جمع ۱۰۰٫۰۰% ۱۰۰٫۰۰% ۱۰۰٫۰۰% ۱۰۰٫۰۰%