تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۵

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال۱۳۹۵

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال  ۱۳۹۵ از تاریخ ۹ خرداد ۹۵ اعمال گردیده است.

نظام مهندسی تهران سالانه تعرفه ای را جهت انجام خدمات مهندسی اعلام  و مصوب می نماید.

اعضا آن سازمان مطابق با آن خدمات خود را ارائه می دهند.

گفتنی است که مهندسین طراح، ناظر  در چهار گرایش برق و مکانیک و معماری و عمران همگی خدمات خود را می بایست مطابق با این تعرفه ارائه دهند.

برای مشاهده تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان در سال ۱۳۹۵

برای مشاهده تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان (مهندسین ناظر و طراح)در سال ۱۳۹۵ کلیک کنید.