تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۳

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران سال ۱۳۹۳

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سالانه تعرفه ای را جهت انجام خدمات مهندسی اعلام می نمایدتا

 مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران مطابق با  تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران خدمات خود را ارائه می دهند.

 

برای مشاهده تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان (مهندسین ناظر و طراح)در سال ۱۳۹۳ کلیک کنید.